Header Image

Partner Event by MarHub: Havnæringene og Akademia – Hvordan Bidra til Omstilling og Ny Vekst?

MarHub invites you to a seminar and workshop in Trondheim May 3. The seminar is part of the official program of Ocean Week 2017 and is open to anyone who wishes to engage in the work of strengthening the relationship between ocean-based industries and academia.

Note: The event will be held in Norwegian.

MarHub 2.0

MarHub har som mål å bli et nasjonalt kompetansenettverk basert på regionale initiativ og aktiviteter. Hovedaktiviteten er å bidra til å rekruttere gaveprofessorater til norske utdanningsinstitusjoner. MarHub vil tilby analoge og digitale møteplasser og bidra til nettverksbygging og kompetansedeling. Målet er å koble industri og akademia enda tetter for sikre den kompetansmiksen en omstilling av norsk industri vil kreve.

MarHub har siden starten i 2008 bidratt til finansieringen 21 gaveprofessorat ved maritime universiteter og høyskoler. Dette er en suksess, men det er et løpende behov for finansiering av nye professorater.

 

16.00 MARHUB KICKOFF

Tord Dale, Daglig leder Maritimt Forum Marhub 2.0 – fra ”HUB” til et nasjonalt kompetansenettverk

Pierre Sames, DNV GL DNV GL strategy for professor partnerships

Per Olaf Brett, Viseadmin. direktør, Ulstein International AS, Ulstein Gruppen Gaveprofessorater er en del av Ulsteins kunnskapsutviklingsstrategi

Ingrid Schjølberg, Direktør NTNU Oceans Gaveprofessorater har vært avgjørende for NTNUs utvikling

17.00 PAUSE

17.15 KICKOFF FORTS.

Sverre Steen, Professor og instituttleder NTNU Institutt for Marin Teknikk – Prosjekter, løsninger og erfaringer – Rolls Royce sponsor

Presentasjon 2 NTNU Ålesund prosjekter/løsninger/erfaringer fra MarHub professorer/sponsorer

Roar Ådland, NHH professor prosjekter/løsninger/erfaringer fra MarHub professorer/sponsorer

18.15 DEBATT

18.45 APERITIF

19.00 MARHUB MIDDAG

 

PÅMELDING HER

May 3

16:00

– 20:00

(4h)

Sverresborg